Welkom bij CDAFC

Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de CDAFC Website www.cdafc.org, op alle bijbehorende subdomeinen, online diensten en mobiele applicaties. Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze Website gebruikt. Door deze Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

Door deze Website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze algemene voorwaarden volledig accepteert.  Blijf de CDAFC Website niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen die op deze pagina worden vermeld.  De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer Notice en op enige of alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die deze Website bezoekt en de Algemene Voorwaarden van het Bedrijf accepteert.  “Het bedrijf”, “Onszelf”, “Wij”, “Ons” en “Ons”, verwijst naar ons Bedrijf.  “Partij”, “Partijen” of “Ons” verwijst naar zowel de Klant als naar onszelf, of de Klant of onszelf.  Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de acceptatie en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren, hetzij door middel van formele vergaderingen van een vaste duur, hetzij op een andere manier, met de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten / producten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderhevig aan de geldende wetgeving.  Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en / of hij / zij of zij, worden als onderling uitwisselbaar beschouwd en verwijzen daarom naar hetzelfde.  Licentie tenzij anders vermeld, hebben CDAFC en / of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op CDAFC.  Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden.  U mag pagina’s bekijken en / of afdrukken vanaf https://www.cdafc.org voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je mag niet:

◆ Materiaal publiceer van https://www.cdafc.org

◆ Materiaal verkopen, verhuren of sublicentiëren van https://www.cdafc.org

◆ Reproduceren, dupliceren of materiaal kopieren van https://www.cdafc.org

◆ Herdistributeren inhoud van CDAFC (tenzij inhoud specifiek is gemaakt voor herdistributie)

Auteursrechtklachten

Als u te goeder trouw meent dat uw auteursrechtelijk beschermd werk zonder toestemming op onze website is gereproduceerd op een manier die inbreuk op het auteursrecht vormt, neem dan alstublieft【CONTACT】op ons met de volgende informatie:

een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsbelang;

een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarvan u beweert dat deze is geschonden;

een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt zich op deze site bevindt;

uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; en

een verklaring van u, gemaakt op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom bent of gemachtigd bent namens de eigenaar van het auteursrecht of de intellectuele eigendom te handelen.

Handelsmerken

Het honden- en kattenlogo, de CATS & DOGS ARE FOREVER COMPANY, de CDAFC-initialen en alle andere product- of dienstnamen of -slogan op de Website zijn handelsmerken van CDAFC, het CDAFC-netwerk, haar zakelijke partners, licentiegevers of andere respectieve eigenaars, en mag niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CDAFC of de toepasselijke handelsmerkhouder.  U mag geen metatags of andere “verborgen tekst” gebruiken met “Cats & Dogs Are Forever Company”, de CDAFC-initialen of een andere naam, handelsmerk of product- of servicenaam van CDAFC zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.  Verwijzingen naar producten, diensten, beloften of andere informatie, op handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier of anderszins, betekent niet dat wij dit aanbevelen, sponsoren of aanbevelen.

Privacybeleid

Raadpleeg ons【Privacybeleid】voor informatie over hoe CDAFC persoonlijke herkenbare informatie van zijn gebruikers verzamelt, gebruikt en openbaar maakt.

Registratiegegevens; accountbeveiliging

Met het oog op uw gebruik van de Website, als u een account op de Website aanmaakt, stemt u ermee in (a) accurate, actuele en volledige informatie over u te verstrekken als mogelijk wordt gevraagd door registratieformulieren op de Website (“Registratiegegevens”) ; (b) de beveiliging van uw wachtwoord en identificatie te behouden; (c) de registratiegegevens en alle andere informatie die u verstrekt aan CDAFC te onderhouden en onmiddellijk bij te werken, zodat deze accuraat, actueel en volledig blijft; en (d) alle risico’s te aanvaarden van ongeoorloofde toegang tot de Registratiegegevens en alle andere informatie die u aan CDAFC verstrekt.

Gebruikersreacties

Deze overeenkomst begint op de datum hiervan.  Bepaalde delen van deze Website bieden de mogelijkheid voor gebruikers om meningen, informatie, materiaal en gegevens (‘Opmerkingen’) op delen van de Website.  CDAFC screent, bewerkt en publiceert niet of bekijk opmerkingen voordat ze op de website verschijnen en opmerkingen komen niet overeen met de meningen of meningen van CDAFC, haar agenten of gelieerde ondernemingen.  Opmerkingen weerspiegelen de mening en mening van de persoon die zo’n mening of mening plaatst.  Voor zover toegestaan ​​door toepasselijke wetgeving zal CDAFC niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de opmerkingen of voor verlies van kosten, aansprakelijkheid, schade of veroorzaakte kosten en of geleden als gevolg van het gebruik van en / of het plaatsen van en / of het verschijnen van de Reacties hierop Website.  CDAFC behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en eventuele opmerkingen te verwijderen die het beschouwt naar eigen goeddunken ongepast, aanstootgevend of anderszins in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden.

U garandeert en vertegenwoordigt dat:

U hebt het recht om de opmerkingen op onze Website te plaatsen en over alle benodigde licenties en toestemmingen te beschikken; De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot copyright, octrooi of handelsmerk, of ander eigendomsrecht van een derde partij; De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal of materiaal dat inbreuk maakt op de privacy.  De opmerkingen worden niet gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten te werven of te promoten of onwettige activiteit.

U verleent hierbij CDAFC een niet-exclusieve royaltyvrije licentie voor gebruik, reproductie, bewerk en geef toestemming aan anderen om uw opmerkingen in alle vormen en indelingen te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in de media.

Hyperlinking naar onze inhoud

De volgende organisaties kunnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze Website linken:

Overheidsinstellingen; Zoekmachines; Nieuwsorganisaties; Online distributeurs van directory’s wanneer ze ons in de directory vermelden, kunnen op dezelfde manier naar onze Website linken zoals ze een hyperlink naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en Systemwide Accredited Businesses, behalve het werven van non-profit organisaties, liefdadigheid winkelcentra, en fondsenwerving voor liefdadigheidsinstellingen die mogelijk geen hyperlink naar onze Website hebben.

Deze organisaties kunnen zo lang naar onze startpagina, publicaties of andere Website-informatie linken als de link: (a) is op geen enkele manier misleidend; (b) betekent niet onterecht sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de gekoppelde partijen.

We kunnen naar eigen goeddunken andere linkverzoeken van de volgende typen organisaties overwegen en goedkeuren:

Algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en / of bedrijven, zoals Kamers van Koophandel, Amerikaan Automobile Association, AARP and Consumers Union; dot.com community sites; verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen, met inbegrip van liefdadigheidsinstellingen, online folderverdelers; internet portals; accountancy, advocaten en adviesbureaus waarvan de primaire klanten bedrijven zijn; en onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we vaststellen dat: (a) de link niet zou weerspiegelen ongunstig voor ons of onze geaccrediteerde bedrijven (bijvoorbeeld handelsverenigingen of andere organisaties het vertegenwoordigen van inherent verdachte bedrijfstakken, zoals work-at-home-kansen, is niet toegestaan koppelen); (b) de organisatie heeft geen onbevredigende staat van dienst bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid in verband met de hyperlink weegt zwaarder dan de afwezigheid van; en (d) waar de koppeling is in de context van algemene broninformatie of is anderszins consistent met de redactionele inhoud in een nieuwsbrief of vergelijkbaar product ter bevordering van de missie van de organisatie.  Deze organisaties kunnen naar onze homepage verwijzen, naar publicaties of naar andere Website-informatie zolang als de link: (a) is op geen enkele manier misleidend; (b) betekent niet onterecht sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelingspartij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de koppelingspartijen plaats.

Als u een van de organisaties bent die worden vermeld in paragraaf 2 hierboven en geïnteresseerd bent in een link naar onze Website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen via ons【CONTACT】formulier. Vermeld uw naam, uw organisatienaam, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en / of e-mail adres), evenals de URL van uw site, een lijst met alle URL’s van waaruit u naar onze Website wilt linken, en een lijst met de URL (‘s) op onze site waarnaar u wilt linken.  Sta 2-3 weken toe voor een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze Website maken:

Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of Door gebruik te maken van de uniforme resource locator (webadres) waarnaar wordt gelinkt; of Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze Website of materiaal dat is gekoppeld aan dat zinvol is binnen de context en formaat van de inhoud op de site van de verbindende partij.

Er mag geen gebruik worden gemaakt van het logo van CDAFC of andere kunstwerken om te linken zonder een handelsmerklicentie overeenkomst.

Voorbehoud van rechten:

We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u, of een bepaalde persoon verwijdert alle links naar onze Website.  U stemt ermee in om alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen op een dergelijk verzoek.  Wij ook behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen.  Door door te gaan om te linken naar onze Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

Verwijdering van links van onze Website:

Als u vindt dat een link op onze Website of een gekoppelde Website om welke reden dan ook aanstootgevend is, kunt u contact opnemen met ons hierover.  We zullen overwegen om links te verwijderen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om te reageren rechtstreeks naar jou.  Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze Website correct is, kunnen we niet garanderen dat deze volledig is of nauwkeurig; noch zetten we ons in om ervoor te zorgen dat de Website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de Website up-to-date wordt gehouden.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud die op uw Website verschijnt.  U stemt ermee in om schadeloos te stellen en verdedig ons tegen alle claims die voortvloeien uit of zijn gebaseerd op uw Website.  Geen enkele link (en) mag op uw pagina of op uw website staan of binnen elke context die inhoud of materialen bevat die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die de inbreuk overtreedt, anderszins schendt of voorvecht andere schending van rechten van derden.

Inhoudelijke aansprakelijkheid

Disclaimer:

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze Website en het gebruik van deze Website uit (inclusief, maar niet beperkt tot, garanties die door de wet worden geïmpliceerd met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en / of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheden).  Niets in deze disclaimer:

beperkt of sluit onze of uw aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid; beperkt of sluit onze of uw aansprakelijkheid uit voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; een of meer van onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die volgens de toepasselijke wetgeving niet is toegestaan; of sluit onze of uw aansprakelijkheden uit die niet mogen worden uitgesloten volgens de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) gelden voor alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer of met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, inclusief aansprakelijkheden voortvloeiende uit een contract, uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en voor schending van de wettelijke plicht.  Voor zover de website en de informatie en diensten op de website kosteloos worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.

In geen enkel geval zal CDAFC, enige andere partij (al dan niet betrokken bij het creëren, produceren, onderhouden of leveren van de site), en / of de functionarissen, directeurs, werknemers, aandeelhouders of agenten van een van hen, aansprakelijk zijn voor enige directe, Incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van gebruik, inkomstenderving, verlies van werkelijke of verwachte winsten, verlies van bedrijfsactiviteiten, verlies van contracten, verlies van goodwill of reputatie, verlies van verwachte besparingen, verlies van, schade aan of corruptie van gegevens, of het nu gaat om een ​​contractuele actie, onrechtmatige daad (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid) of anderszins die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, de diensten, de inhoud of de materialen die deze bevatten in of toegankelijk via de site, inclusief maar niet beperkt tot schade die is ontstaan ​​door of voortvloeit uit het vertrouwen van de gebruiker op informatie verkregen van CDAFC, of ​​die het gevolg is van fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijdering van bestanden of e-mail, fouten, defecten, virussen gebruik, vertragingen in werking of uitzending of enige tekortkoming in de uitvoering, al dan niet voortvloeiend uit daden van God, communicatiefouten, diefstal, vernietiging of ongeoorloofde toegang tot CDAFC’s archief, programma’s of diensten, in geen geval zal de totale aansprakelijkheid van CDAFC, ongeacht in contract, garantie, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid, of het nu actief, passief of toegerekend wordt), productaansprakelijkheid, risicoaansprakelijkheid of andere theorieën die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de site, overschrijden alle vergoedingen die u betaalt, indien van toepassing, aan CDAFC voor toegang tot of gebruik van de site.

Wijzigingen in onze Algemene Voorwaarden

We willen zo transparant mogelijk zijn over wijzigingen die we aanbrengen in onze Algemene Voorwaarden. Als we besluiten om deze voorwaarden te wijzigen, worden alle wijzigingen hier gearchiveerd en bewaard onder【Gearchiveerde versies】  Dit beleid is het laatst gewijzigd op 25/05/2018.

Contact met ons opnemen

Bedankt voor uw medewerking.  Als u vragen heeft over onze Algemene Voorwaarden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.  U kunt ons gewoon een bericht sturen via het formulierCONTACT】of als een operator online is, gebruikt u onze live chat-functie, Here to help!